شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97-98 

 

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595

 

  

 

 

 

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد


شهریه دانشگاه آزاد و هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد برای رشته های فنی مهندسی،علوم پایه و کشاورزی در سال های گذشته، مبلغ شهریه ثابت به میزان 16808450 ریال و شهریه متغیر نظری به میزان 1083244 ریال و هزینه بیمه به میزان 20000ریال تا 105750 ریال و هزینه خدمات آموزشی به میزان 1000000 تا 1180000 ریال بوده است. میزان حداق شهریه ترم اول برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه و کشاورزی برای مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال های اخیر برای 10 واحد درسی مبلغ شهریه 28660890 ریال و حداکثر مبلغ شهریه 28926640 ریال بوده است. برای رشته های علوم انسانی،بلغ شهریه ثابت 15368009 ریال و شهریه متغیر به میزان 1083244 ریال و هزینه بیمه به میزان 20000 ریال تا 105750 ریال و هزینه خذمات آموزشی به میزان 1000000 ریال تا 1180000 ریال بود. حداقل شهریه ترم اول برای رشته های انسانی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 10 واحد درسی مبلغ شهریه 27220449 ریال و حداکثر 27486199 ریال بود. جهت اطلاع از میزان دقیق شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97-98 می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید.

 

 

 

 

 

 

شهریه مقطع ارشد دانشگاه سراسری دوره نوبت دوم ( شبانه )

 

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر نظری

شهریه متغیر عملی

شهریه پایان نامه

علوم انسانی

5,400,000 تا 8,000,000

1,050,000 تا  1,500,000

1,300,000 تا 3,500,000

3,000,000 تا 6,000,000

فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی

6,000,000 تا  9,000,000

1,200,000 تا  2,100,000

1,500,000 تا 3,500,000

3,000,000 تا 6,000,000

 

حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 15,900,000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 23,000,000
حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = 18000000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی 30000000

این شهریه ها مربوط به سال های اخیر می باشند و برای سال تحصیلی جدید حدودا 15 درصد افزایش می یابند .


اگر میخواهید از نحوه پرداخت شهریه ارشد دانشگاه آزاد و پذیرش و انتقالی خود باخبر شوید با سامانه صدای مشاور تماس حاصل بفرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه پیام نور

 

در دانشگاه پیام نور تفاوتی بین شهریه رشته های مختلف در گروه های مختلف فنی مهندسی با رشته های علوم انسانی وجود ندارد . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریه پرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . در ادامه محدوده شهریه دانشگاه پیام نور ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد را ذکر می کنیم .

 

شهریه کارشناسی ارشد پیام نور 

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی

 

دروس نظری

دروس عملی کم هزینه

دروس عملی پرهزینه و پایان نامه

علوم انسانی

8,427,000

843,000

2,497,000

3,901,000

فنی مهندسی ، کشاورزی ، معماری و هنر

8,427,000

843,000

2,497,000

3,901,000

 

حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 16,857,000
حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی =16857000

این شهریه ها مربوط به سال تحصیلی های اخیر می باشند و برای سال تحصیلی جدید حدودا 20 درصد افزایش می یابند.

 

 

 شهریه ک-----------------ارشناسی ارش---د 96-9-----------7

 

 

 

 

دانشگاه پردیس خودگردان

 

برخی از دانشگاه ها دارای یک یا چند پردیس خودگردان می باشند . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریه پرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . در ادامه محدوده شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد را ذکر می کنیم .

 

شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان 

نام رشته

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری

شهریه متغیر به ازای هر واحد عملی

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

علوم انسانی

20,000,000 تا 30,000,000

2,200,000 تا 3,200,000

2,500,000 تا 5,500,000

5,500,000 تا 7,300,000

فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی

25,000,000 تا 35,000,000

2,200,000 تا 3,200,000

2,600,000 تا 5,500,000

6,000,000 تا 7,500,000

 

حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 46,000,000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی = 62,000,000
حداقل شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = 47000000
حداکثر شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی =67000000

این شهریه ها مربوط به سال های اخیر می باشند و برای سال تحصیلی جدید حدودا 15 درصد افزایش می یابند.

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه غیرانتفاعی

 

در دوره غیرانتفاعی باید توسط دانشجو شهریه پرداخت شود . از آن جا که دانشجو در این دوره شهریه پرداخت می کند ، تعهد خدمت به کشور نخواهد داشت . موسسات غیرانتفاعی با توجه تعداد و کیفیت رشته محل هایی که ارائه می دهند می توانند رتبه خود را از موسسه به دانشگاه تغییر دهند . بنابر این شهریه موسسات غیرانتفاعی با دانشگاه های غیرانتفاعی متفاوت است .

 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسات و دانشگاه غیرانتفاعی 

عنوان دانشگاه

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد

شهریه هر واحد پایان نامه (نظری)

شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی و کارگاهی)

دانشگاه های غیردولتی - غیرانتفاعی

علوم انسانی

5.750.000

1.000.000

2.875.000

3.587.000

سایر گروه های آموزشی

6.462.000

1.150.000

2.875.000

3.587.000

موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

علوم انسانی

5.175.000

937,000

2.875.000

3.587.000

سایر گروه های آموزشی

5.750.000

1.075.000

2.875.000

3.587.000

 

شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی موسسه غیرانتفاعی = 14,545,000
شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته علوم انسانی دانشگاه غیرانتفاعی = 15,750,000
شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی موسسه غیرانتفاعی = 16,500,000
شهریه 10 واحد درسی در ترم یک برای رشته فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی دانشگاه غیرانتفاعی =17,962,000

این شهریه ها مربوط به سال های اخیر می باشند و برای سال تحصیلی جدید حدودا 25 درصد افزایش می یابند.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97-98 با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

 

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)