لیست رشته های دکتری آزاد 96 

 

 

 

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت مشاوره دانشگاه آزاد با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595

 

 

زمان ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ از روز سه شنبه 17 آذر ماه شروع شده است ثبت نام تا روز 27 آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

به منظور سنجش میزان توانایی علمی شرکت کنندگان در آزمون ورودي دکتري تخصصی (Ph.D) با اصول و مفاهیم اساسی هر رشته تحصیلی، دروس و مواد امتحانی تعیین شده است که آزمون آن در یک روز برگزار می شود. سطح سؤالات امتحانی، برحسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد در هر رشته، مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي است.

سؤالات آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی به جز دروس عملی و طراحی رشته هاي: معماري، معماري منظر، طراحی شهري و شهرسازي به صورت تستی می باشد و لازم است داوطلبان برابر دستورالعمل هاي مندرج در روي برگ سؤالات، پاسخ ر ا با مداد سیاه در پاسخنامه تستی که به همین منظور در اختیار آنان قرار می گیرد، علامتگذاري نمایند.

 

 

 

 

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بهداشت مواد غذایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته انگل شناسی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فارماکولوژی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته قارچ شناسی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فیزیولوژی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بهداشت آبزیان

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دستیاری رادیولوژی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جراحی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دستیاری جراحی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دستیاری مامایی و بیماری های تولید مثل دام

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دستیاری بیماری های داخلی دام های بزرگ

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دستیاری بیماری های داخلی دام های کوچک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بهداشت و بیماری های پرندگان

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته پاتوبیولوژی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دستیاری پاتوبیولوژی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کلینیکال پاتوبیولوژی دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بهداشت خوراک دام

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان و ادبیات عرب

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان روسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم ارتباطات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فرهنگ و ارتباطات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فرهنگ و زبان های باستانی ایران

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فلسفه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فلسفه علم

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته الهیات و معارف اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم قران حدیث

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فلسفه اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کلام

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کلام گرایش کلام اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تصوف و عرفان اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مردم شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فقه شافعی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تاریخ

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تاریخ بعد از اسلام

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تاریخ اسلام

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته باستان شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایشمدیریت ورزشی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فیزیولوژی ورزشی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی قلب و عروق و تنفس

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه رفتار حرکتی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته رفتار حرکتی گرایش تربیت بدنی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جغرافیای سیاسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی گرایش اقلیم شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواشناسی کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواشناسی ماهواره ای

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواشناسی شهری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواشناسی دیرینه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخابرات آب و هوایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواشناسی سینوپتیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته حسابداری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فقه و حقوق خصوصی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق خصوصی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق عمومی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق بین الملل

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فقه و حقوق جزا

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی تربیتی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی عمومی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی سلامت

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی بالینی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان و ادبیات آلمانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان انگلیسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان فرانسه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ادبیات فرانسه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه جامعه شناسی رشته جمعیت شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته جامعه شناسی ورزش

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته سیاستگذاری فرهنگی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم اقتصادی رشته اقتصاد نفت و گاز

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم اقتصادی رشته علوم اقتصادی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم اقتصادی رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین المللی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم اقتصادی رشته اقتصاد سلامت

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم اقتصادی رشته علوم اقتصادی گرایش مالی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم اقتصادی رشته علوم اقتصادی گرایش اسلامی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم تربیتی رشته برنامه ریزی درسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم تربیتی رشته فلسفه تربیت و تعلیم

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم سیاسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته روابط بین الملل

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازاریابی اطلاعات و دانش

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت محیط زیست گرایش اقتصاد محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت محیط زیست گرایش حقوق محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت رسانه ای

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزش عالی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت انتقال تکنولوژی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کارآفرینی گرایش سازمانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کارآفرینی گرایش بین الملل

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کارآفرینی گرایش فناوری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کارآفرینی گرایش توسعه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته کارآفرینی گرایش آموزش عالی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مشاوره

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم کامپیوتر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم افزاری و هوش مصنوعی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیس

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آموزش ریاضی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ریاضی گرایش جبر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ریاضی گرایش آنالیز

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ریاضی گرایش هندسه و توپولوژی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زمین شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زمین شناسی گرایش زمین شناسی اقتصادی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زمین شناسی گرایش تکنوتکنیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زمین شناسی گرایش فسیل شناسی و چینه شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم جانوری گزایش تکوینی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زیست شناسی گرایش جانوران دریا

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم گیاهی رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم گیاهی رشته زیست شناسی گرایش سلولی و تکوینی گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم گیاهی رشته زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه علوم گیاهی رشته زیست شناسی گرایش بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی گرایش شیمی کاربردی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی گرایش شیمی معدنی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی گرایش شیمی آلی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی گرایش شیمی پلیمر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیوشیمی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فیزیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیوفیزیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فیزیک دریا

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته هواشناسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته امار

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی پلیمر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق گرایش قدرت

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق گرایش کنترل

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندها

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع اتوماسیون

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش زلزله

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته هوش مصنوعی و رباتیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی معدن

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی متالوژی و مواد

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی نساجی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی نفت گرایش مخازن

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتوپزشکی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی هوافضا

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته توسعه کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم جنگل

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیرین صنایع چوب و کاغذ

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فراورده های چندسازه و چوب

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته صنایع خمیر و کاغذ

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته حفاظت و اصلاح چوب

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم و مهندسی آبخیزداری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تکثیر و پرورش آبزیان

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم مرتع

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم علف های هرز

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته اصلاح نباتات

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی گرایش گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته زراعت

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم باغبانی گرایش سبزی کاری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولوکولی محصولات باغبانی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم طیور

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته تغذیه دام و طیور

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته اصلاح نژاد

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری گرایش شیمی خاک و حاصلخیزی خاک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت منابع خاک گرایشپیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم تکنولوژی بذر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته سازه های آبی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته آبیاری و زه کشی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی منابع آب

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته هواشناسی کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش ظراحی ماشین های کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مکانیزایسون کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته حشره شناسی کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوت های بیماری زای گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش نمالوژی گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش تنوع زیستی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش امایش محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته فلسفه هنر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته پژوهش هنر

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته شهرسازی

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته طراحی شهری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته معماری

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته معماری منظر

 لینک های مفید:

برنامه ریزی کنکور دکتری آزاد

پذیرش کنکور دکتری آزاد

ثبت نام دکتری آزاد

پذیرش کنکور دکتری

منابع آزمون دکتری

دانلود دفترچه دکتری

آزمون دکتری

ثبت نام دکتری

ثبت نام دکتری دانشگاه پیام نور

 

 

 
 
 
 
میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های دکتری آزاد 96 |لیست رشته های کنکور (آزمون ) دکتری دانشگاه آزاد 96 با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)