برای تحصیل در دانشگاه پیام نور باید بدانید که لیست رشته های بدون آزمون پیام نور هر ساله متغیر است و بسته به ظرفیت خالی دانشگاه و معدل شرکت کننده ها تغییر می کند. دانشجویانی که می خواهند از شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی و یا چگونگی ثبت نام بدون کنکور فراگیر پیام نور مطلع شوند ، می توانند برای کسب اطلاعات دقیق با مشاوران تلفن صدای مشاور تماس گرفته و از شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور آگاه شوند.

  

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت مشاوره دانشگاه پیام نور با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595

 

 

آیا می دانید هزینه تحصیل ارشد پیام‌نور چقدر است؟

آیا می دانید شرایط دریافت مرخصی پیام نور چیست؟

آیا از ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور اطلاع دارید؟

آیا می دانید شرایط ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 97 چگونه است؟

آیا از نحوه انتخاب رشته ارشد پیام‌نور اطلاع دارید؟

آیا می دانید شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور چیست؟

 

 

ثبت نام دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی

 

 

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97

 

گروه علوم انسانی

 

آب و هوا شناسی گرايش آب و هوا شناسی شهری
آب و هوا شناسی گرايش آب و هوا شناسی كاربردی
آب و هوا شناسي گرايش تغييرات آب و هوايي اقليمي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي
آموزش زبان انگليسي
آموزش زبان فارسي
آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
آموزش و بهسازي منابع انساني
اخلاق كاربردي
الهيات و معارف اسلامي اديان و عرفان
الهيات و معارف اسلامي علوم قرآن و حديث
الهيات و معارف اسلامي فقه و مباني حقوق اسلامي
الهيات و معارف اسلامي فقه و مباني حقوق اسلامي
الهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي
برنامه ريزي آمايش سرزمين
برنامه ريزي درسي
برنامه ريزي رفاه اجتماعي
تاريخ گرايش تاريخ اسلام
تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي
تاريخ گرايش تاريخ تشيع
تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي
تحقيقات آموزشي
تكنولوژي آموزشي
جامعه شناسي
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
جغرافياي سياسي گرايش فضاي شهري
جمعيت شناسي
حسابداري
حسابرسي
حقوق بين الملل
حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق خصوصي
حقوق دادرسي اداري
رفتار حركتي گرايش رشد حركتي
روان شناسي اسلامي گرايش روانشناسي مثب تگرا
روان شناسي باليني
روان شناسي باليني كودك و نوجوان
روان شناسي تربيتي
روان شناسي عمومي
روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني)
روزنامه نگاري
زبان شناسي همگاني
زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش
ژئومورفولوژي گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنام هريزي محيطي
علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطلاعات
علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخان ههاي ديجيتال
علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
علم سنجي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسلامي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك
علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسلامي
علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيست مهاي اقتصادي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
علوم سياسي
علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسلام
فقه و حقوق خصوصي
فلسفه دين
فلسفه و حكمت اسلامي
فلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي
فلسفه و كلام اسلامي گرايش كلام اسلامي
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي
كارآفريني گرايش بين الملل
كارآفريني گرايش توسعه
كارآفريني گرايش سازماني
كارآفريني گرايش فناوري
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد
كارآفريني گرايش گردشگري
مترجمي زبان انگليسي
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست
مديريت آموزشي
مديريت امور شهري
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي
مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي
مديريت دولتي گرايش طراحي سازما نهاي دولتي
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني
مديريت رسانه
مديريت سازمان هاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي
مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته
مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيك
مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش
مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي
مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني
مديريت كسب و كار گرايش سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
مديريت كسب و كار گرايش مالي
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت و ورز شهاي تفريحي
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه هاي ورزشي
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي
مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
مشاوره گرايش مشاوره خانواده
مشاوره گرايش مشاوره شغلي
مشاوره گرايش مشاوره مدرسه
مطالعات فرهنگي
نهج البلاغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي
نهج البلاغه گرايش اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي
نهج البلاغه گرايش اصول الدين و معارف علوي

 

گروه علوم پایه

 

آمار گرايش آمار رياضي
آموزش رياضي
رياضي كاربردي آناليز عددي
رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي
رياضي محض گرايش آناليز
رياضي محض گرايش جبر
رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي)
زمين شناسي زمين ساخت (تكتونيك)
زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك
زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني
زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي
زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوشيمي
زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوفيزيك
زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ژنتيك
زيست شناسي گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني
زيست شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسي
زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي
زيست فناوري گرايش ميكروبي
ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
شيمي گرايش شيمي آلي
شيمي گرايش شيمي تجزيه
شيمي گرايش شيمي فيزيك
شيمي گرايش شيمي معدني
علوم زمين گرايش آب زمين شناسي
علوم زمين گرايش پترولوژي
علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي
علوم زمين گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي
علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي
علوم زمين گرايش زمين شيمي
فيتوشيمي
فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
فيزيك گرايش حالت جامد
فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها
فيزيك گرايش فيزيك بنيادي
فيزيك گرايش فيزيك نجومي
فيزيك گرايش هسته اي

 

گروه فنی و مهندسی

 

مهندسي برق افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك
مهندسي شيمي پليمر
مهندسي شيمي صنايع غذايي
مهندسي شيمي محيط زيست
مهندسي شيمي مدل سازي، شبيه سازي و كنترل
مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند
مهندسي صنايع بهينه سازي سيستم ها
مهندسي صنايع سيستم هاي كلان اقتصادي و اجتماعي
مهندسي صنايع مديريت مهندسي
مهندسي عمران آب و ساز ههاي هيدروليكي
مهندسي عمران راه و ترابري
مهندسي عمران ژئوتكنيك
مهندسي عمران سازه
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست
مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
مهندسي مكانيك تبديل انرژي
مهندسي مكانيك ساخت و توليد
مهندسي مكانيك طراحي كاربردي
مهندسي مواد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

 

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي
توسعه روستايي
علوم دامي گرايش تغذيه دام
علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي

 

گروه هنر

 

پژوهش هنر
طراحي شهري
مهندسي معماري

 

 

 

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
کارشناسی علوم و مهندسی آب
کارشناسی علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ادان و عرفان
کارشناسی جغرافیا
کارشناسی حقوق
کارشناسی علوم تربیتی
کارشناسی علوم سیاسی
کارشناسی شیمی محض
کارشناسی علوم کامپیوتر
کارشناسی حسابداری
کارشناسی فیزیک

کارشناسی حسابداری
کارشناسی ارتباط تصویری
کارشناسی صنایع دستی
کارشناسی عکاسی
کارشناسی فرش
کارشناسی نقاشی
کارشناسی هنر اسلامی
کارشناسی هنر های صناعی
کارشناسی کتابت و نگارگری
کارشناسی طراحی پارچه
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی روانشناسی
کارشناسی علوم ورزشی
کارشناسی روابط عمومی
کارشناسی روزنامه نگاری
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی زبان و ادبیات عربی
کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی
کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی
کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی
کارشناسی زیست شناسی
کارشناسی زیست شناسی گیاهی
کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی
کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی
کارشناسی زمین شناسی
کارشناسی مهندسی شیلات
کارشناسی مهندسی علوم دامی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کارشناسی مدیریت دولتی
کارشناسی مهندسی برق
کارشناسی مهندسی پلیمر
کارشناسی مهندسی خودرو
کارشناسی مهندسی راه آهن
کارشناسی مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها
کارشناسی مهندسی صنایع
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

  

  

   

  

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

 

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)