نتایج مرحله دوم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر 97 در مقطع کارشناسی و کاردانی بر روی سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد قرار گرفته است. داوطلبان می توانند به سایت مراجعه کرده و نتایح خود را مشاهده کنند.

افرادی که در خصوص نحوه و شرایط ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد و منابع کنکور آزاد و یا میزان شهریه ثابت و متغیر در رشته ی مورد نظرشان در تمامی مقاطع تحصیلی سوالاتی دارند می توانند با سامانه صدای مشاور در ارتباط باشند.

 

 

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595

 

 

 

 اعلام نتایج مرحله دوم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97

 

 

 

 

 

 

ثبت نام بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد


دانشگاه آزاد هم در مهر ماه و هم در بهمن ماه دانشجویان را پذیرش می کند. برای ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته ارائه مدرک دیپلم لازم است و به علاوه دانشجویان باید رشته ای را انتخاب کنند که مرتبط با رشته ی دیپلم آن ها باشد ولی برای کاردانی ناپیوسته می بایست مدرک پیش دانشگاهی را نیز به همراه داشته باشند اما برای انتخاب رشته الزامی ندارد رشته دانشجویان با رشته دیپلم و پیش دانشگاهی شان مرتبط باشد. همچنین داشتن مدرک فوق دیپلم از شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته و مدرک پیش دانشگاهی از شرایط ثبت نام بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد است.

 

 

 

 

 

ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشـگاه آزاد


1- دانشجو باید کلیه قوانین و مقـررات عمومی دانشـگاه آزاد و ضـوابط خـاص واحـد دانشگاهی محـل تحصـیل خـود را رعایـت نمایـد و در صورت عدم رعایت آن در هر مرحله از تحصیل مشـمول اعمال آیین نامه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهـد شد.
2- پذیرفته شدگان نبایـد بـرای شـروع و ادامـه تحصیل از لحاظ قوانین کشوری منعی داشته باشند.
3- دانشگاه تعهدی برای تـأمین خوابگـاه و یـا امکانـات اقــامتی دانشــجویان نــدارد، ولی واحــدهای دانشگاهی حدود امکانات خود را هنگام ثبت نام به اطلاع
پذیرفته شدگان خواهند رساند.
4- چنانچه داوطلب در هریک از مراحل آزمـون مرتکب تقلب یا تخلف شـود موضـوع در هیـأت رسیدگی به تخلفـات مطـرح و برابـر ضـوابط و مقـررات مربوطه با او رفتار خواهد شد. 
5- مقررات آموزشی و تعداد واحـدهای درسـی رشـته هـای دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته براســاس ضوابط و مقـررات شـورای عـالی برنامـه ریـزی تعیین می شود.
6- ممکــن است قبول شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بنا به تشـخیص گـروه آموزشـی مربـوط، ملزم به گذراندن حداکثر 12 واحد درس جبرانـی (دروس جبرانی دروسی هستند کـه از بـین دروس تعریـف شـده دوره کارشناسی رشـته پذیرفتـه شـده دانشـجو انتخـاب می شود) علاوه بر دروس دوره باشند کـه قبـل از شـروع دوره اصلی ارائه می گردد.
7- از دانشــجویان بــرای تــأمین هزینـه هــای تحصیلی، در هر نیمسال تحصیلی برطبق مقررات مربوطـه شهریه دریافت می گردد. شهریه دروس هر ساله متناسـب با نرخ تورم و مطابق با مصوبه هیأت امنای دانشگاه تغییـر خواهد نمود.
8- طــول مــدت مجــاز تحصــیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سـال و تـا یکسـال دیگـر قابل تمدید است.
9- حداقل نمره قبـولی هـر درس در امتحانـات داخلی در تمام دروس دوره کارشناسی ارشد 12 و شرط فارغ التحصیلی، داشتن حداقل معدل کل 14 می باشد.
10- چنانچه دانشـجوی دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته در هـر یـک از نیمسـال های تحصـیلی میـانگین نمـرات کمتـر از 14 کسـب نمایــد، مشــروط محســوب می گردد و در صورتی که در دو نیمسـال مشـروط گـردد، در هر مرحله ای از تحصیل که باشد از ادامـه تحصـیل او جلوگیری خواهد شد.
11- از آنجایی کـه پذیرفتـه شـدگان دوره هـای تحصیلات تکمیلی تا پایـان دوره بایـد در همـان واحـد اولیه و رشته قبولی ادامه تحصـیل دهنـد، لـذا انتقـال بـه
واحدهای دیگر و یا تغییر رشته این گونه دانشجویان میسـر نیست.
12- با توجه به مقررات دانشگاه آزاد جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئـین نامـه نقـل و انتقـالات دانشجویان دانشگاه آزاد انجام می شود و هرگونه جابجایی، انتقال و میهمانی از واحدها، پردیس ها و مراکز بین المللی و بـرون مرزی به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد ممنوع می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج مرحله دوم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)