سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

 

 لیستی که برای دانشجویان کارشناسی به صورت ۸ ترمه و برای دانشجویان ارشد ۳ تا ۵ ترمه ارائه می شود را لیست ارائه دروس می گویند در واقع همان واحدهایی می باشد که دانشجو در طول دوران تحصیل باید بگذراند.و به نوعی یک برنامه ریزی جامع درسی توسط خود دانشگاه برای دانشجو که به عنوان راهنما ارائه شده است و به دانشجو می گوید که بهتر است در هر ترم چه دروسی را انتخاب کند.

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاوره دهنده تخصصی دانشگاه پیام نور

می توان با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 

سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

سر فصل دروس عمومی رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

سر فصل دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

سر فصل دروس پایه رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

سر فصل دروس اصلی رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

سر فصل دروس تخصصی رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

سرفصل دروس رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور

سر فصل دروس عمومی رشته مهندسی برق - الکترونیک پیام نور

سر فصل دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی برق - الکترونیک پیام نور

سر فصل دروس پایه رشته مهندسی برق - الکترونیک پیام نور

سر فصل دروس اصلی رشته مهندسی برق - الکترونیک پیام نور

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه پیام نور با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)