منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96

 

 

با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی در هیئت وزیران تصویب نشده، دانشگاه آزاد می تواند طبق سنوات گذشته آزمون تحصیلات تکمیلی خود را برای پذیرش دانشجو در سال ۹۶ برگزار کند.

ثبت نام از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته فقط به صورت اینترنتی انجام می شود. متقاضیان ثبت نام در این آزمون می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org  از شرایط و ضوابط ثبت نام در این آزمون آگاه شوند. دفترچه راهنمای آزمون بر روی سامانه ثبت نام اینترنتی قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمایل می توانند اطلاعات دفترچه را download نموده و به صورت off line  مطالعه نمایند.

 

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595

 

 

 

نحوه انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

هر داوطلب می تواند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی و با توجه به علاقه، یک مجموعه را انتخاب نماید (به استثناي گروه علوم پزشکی که داوطلبان این گروه ملزم به رعایت شرط تجانس مجموعه امتحانی با مدرك فارغ التحصیلی خود می باشند) و در فرم درخواست ثبت نام اینترنتی درج نمایند.

 

 

 

   

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد پرستاری
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد سم شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم بهداشتی در تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد آموزش بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد بهداشت محیط
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد نظارت بر امور دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد بیوشیمی بالینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد شیمی دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مجموعه شیمی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد انگل شناسی دامپزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد بافت شناسی دامپزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد قارچ شناسی دامپزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد فیزیولوژی دامپزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد باکتری شناسی دامپزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد پیشگیری بیماری های دامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد بهداشت آبزیان
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد جغرافیای پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مجموعه زبان و ادبیات عرب
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زبانشناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مجمعه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد شناخت اندیشه های امام خمینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مجموعه علوم قران و حدیث
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم ارتباطات اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زبانهای باستانی ایران
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد فقه شافعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد فلسفه
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد ادیان و عرفان
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد امور فرهنگی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد ایرانشناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تاریخ
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد آموزش زبان رومی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد م تاریخ و فلسفه علم
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد جغرافیا
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد حسابداری و مدیریت مالی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد حقوق
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد روانشناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زبان عالمی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زبان انگلیسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زبان فرانسه
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زبان و ادبیات فارسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم اقتصادی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زیست اخلاق اسلامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم تربیتی 1
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم تربیتی 2
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم سیاسی و روابط بین الملل
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علم اطلاعات و دانش شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد فقه و مبانی حقوق اسلامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد فلسفه و کلام اسلامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد محیط زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدرسی الهیات و معارف اسلامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت دولتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت بحران
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مشاوره
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مطالعات منطقه ای
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت ثبت و اسناد املاک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد آموزش و بهسازی منابع انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد باستان شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تاریخ و تمدن ملل اسلامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد آمار

منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم کامپیوتر
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد ژئوفیزیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد ریاضی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم زمین
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زیست شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد زیست شناسی دریا
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد شیمی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم دریایی و اقیانوسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد فیزیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد هواشناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد علوم محیط زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد فتونیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد دریانوردی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی پلیمر
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی انرژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی برق
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی شیمی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی صنایع
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مدیریت در سوانح طبیعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی عمران
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی فناوری اطلاعات
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی معدن
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی مکاترونیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی مواد
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد نانو فناوری-نانو مواد
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی نساجی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی نفت
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی نقشه برداری
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی هسته ای
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی- بیومکانیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی- مهندسی بافت
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی- توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی پزشکی- بیومتریال
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی طراحی محیط زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی فرآوری و انتقال گاز
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد معماری کشتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی هوافضا
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مهندسی ورزش
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد کشاورز و منابع طبیعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد هنرهای پژوهشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تاریخ هنر ایران باستان
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد طراحی پارچه و لباس
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد طراحی فضاهای آموزشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد برنامه ریزی شهری
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد معماری
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد برنامه ریزی منطقه ای
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد هنرهای نمایشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد نوازندگی موسیقی جهانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد هنرهای ساخت و معماری
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد طراحی صنعتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تصویرسازی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد نقاشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد ارتباط تصویری

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 لینک های مفید:

ثبت نام کارشناسی ارشد

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد آزاد 

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد آزاد

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد

لیست رشته های بدون کنکور

 

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 96 |منابع کنکور (آزمون ) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)