نمونه کارنامه کنکور دکتری آزاد 96

 

 

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595

 

 

نمونه کارنامه هایی که در اینترنت موجود است برای داوطلبان بسیار مفید است زیرا دواطلب کنکور برای قبولی نیاز به کسب درصد و ترازهایی هست که احتمال قبولی اش را افزایش دهد،با بررسی نمونه کارنامه دکتری 96 |نمونه کارنامه کنکور (آزمون ) دکتری آزاد 96 سال های گذشته می تواند برنامه ریزی کند که اگر روی کدام درس ها تسلط بیشتری داشته باشد احتمال قبولی اش بالا می رود.

 

 

 

ثبت نام آزمون دکتری

 

انتخاب رشته برای داوطلبان ثبت نام دکتری آزاد و ثبت نام دکتری و حتی ثبت نام دکتری دانشگاه پیام نور ابهامات زیادی دارد. متقاضیان آزمون دکتری باید پس از اطلاع رسانی رسمی سازمان سنجش اقدام به دانلود دفترچه دکتری کنند و با توجه به تغییرات صورت گرفته در مورد پذیرش کنکور دکتری که بارز ترین آنها را میتوان تغییر پیدا کردن زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 و یکسان سازی دفترچه انتخاب ثبت نام دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 96 نام برد، نحوه ثبت نام دکتری آزاد و شرایط کامل پذیرش کنکور دکتری آزاد را بررسی کرده و اگر سوال یا راهنمایی در این خصوص دارند با مشاوران سامانه صدای مشاور تحصیلی در تماس باشند.داوطلبان مقطع دکتری می توانند لیست رشته های دکتری آزاد را در دفترچه به دقت مشاهده نمایند و جهت برنامه ریزی کنکور دکتری آزاد از ما کمک بگیرند.

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه ها که شامل درصد تراز رتبه و... هر درس از منابع آزمون دکتری را در زیر قرار داده ایم که داوطلبان می تواند با توجه به رتبه کسب شده برای قبولی در هر شهر و استان یا دانشگاه خاص در دوره های روزانه شبانه غیرانتفاعی و... ساعت های مطالعه خود را برای کسب درصدهای موردنظر تقسیم کنند. 

 

کارنامه رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت دولتی 30.67 4 16
رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی دولتی 30.67 46.67 32
اقتصادومالیه عمومی 13.34 10.66- 4-
آماروروش تحقیق 38.67 20 6.67
تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 18.67 25.34 8
مدیریت تطبیقی وتوسعه 8 41.34 32
زبان تخصصی انگلیسی 38.67 30.67 32
نمره کتبی 28.27 24.67 19.81
رتبه کتبی 23 58 154
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 22.41 22.41 22.41
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 92 92 92
نمره کل 43.7 30 -
رتبه کل 7 69 -
نمره کل آخرین فرد 39.81 - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 20 - -
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول قزوین مردود در مصاحبه قبول سهمیه هیات علمی- واحد قزوین


نمره و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رشته مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری سال 1392

نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه 17.64
رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه 15
نمره آخرین قبول نهایی واحد کرمان 34.01
رتبه کل آخرین فرد قبول نهایی واحد کرمان 10

 

کارنامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت 64
روش تحقیق و آمار 28
روشهای کمی در مدیریت 22.67
فناوری اطلاعات 32
زبان تخصصی انگلیسی 66.67
نمره کتبی 42.16
رتبه کتبی 1
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 25.75
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 36
نمره کل 40.37
رتبه کل 10
نمره کل آخرین فرد 35.62
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 16
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول ترم بهمن علوم تحقیقات تهران
 

 

کارنامه رشته مدیریت مالی سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت 30.67 32 33.34
مدیریت مالی و سرمايه گذاری 62.67 50.67 20
پژوهش عملیاتی 18.67 52 0
اقتصاد 45.34 16 32
آمار 76 64 45.34
روش تحقیق 30.67 28 12
مدیریت استراتژیک 30.67 9.34 6.67
زبان تخصصی انگليسی 40 46.67 8
نمره کتبی 45.34 38.53 20.15
رتبه کتبی 1 6 103
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 22.68 22.68 22.68
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 74 74 74
نمره کل 37.63 30.9 -
رتبه کل 17 23 -
نمره کل آخرین فرد 37.63 23.55 -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 17 63 -
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات تهران- ترم بهمن دعوت به مصاحبه- قبول واحد امارات متحده عربی مردود
 

  

کارنامه رشته مدیریت تکنولوژی سال 1392

تئوریهای سازمان،مدیریت ورفتار 10.67 34.67
پیش بینی تکنولوژی 20 8-
مدیریت نوآوری 9.34 16
اقتصاد 10.67 30.67
آمار و روش تحقیق 0 5.34
تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 12 0
انتقال تکنولوژی 25.34 28
زبان تخصصی انگلیسی 32 4-
نمره کتبی 16.34 11.87
رتبه کتبی 44 92
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 13.87 13.87
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 68 68
نمره مصاحبه - -
نمره کل 12.26 -
رتبه کل 67 -
نمره کل آخرین فرد - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل - -
نتیجه مردود به علت عدم شرکت در مصاحبه مردود
 

کارنامه رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی سال 1392

تئوریهای سازمان ومدیریت 16
زبان تخصصی انگلیسی 13.34
روش تحقیق 24
فرهنگ و هنر ایران و جهان 33.34
جامعه شناسی فرهنگی 4
بودجه و برنامه ریزی مالی 21.34
نمره کتبی 18.80
رتبه کتبی 114
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 19.37
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 106
نمره مصاحبه -
نمره کل -
رتبه کل -
نمره کل آخرین فرد -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل -
نتیجه مردود
 

 
 

کارنامه رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی سال 1392

آمار و روشهای تحقیق 24
مدیریت و برنامه ریزی درتربیت بدنی 22.67
اصول و فلسفه تربیت بدنی 10.67
اصول و مبانی مدیریت 21.34
زبان تخصصی انگلیسی 40
نمره کتبی 25.01
رتبه کتبی 136
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 30.12
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 78
نمره مصاحبه -
نمره کل -
رتبه کل -
نمره کل آخرین فرد -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل -
نتیجه مردود
 

 

کارنامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سال 1392

آمارزیستی 20  
تئوریهای مدیریت 24  
برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی 48  
اقتصاد و بهداشت و درمان 32  
سازمان و مدیریت شبکه بهداشت و درمان کشور 33.34  
زبان تخصصی انگلیسی 24  
نمره کتبی 29.61  
رتبه کتبی 29  
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 28.81  
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 31  
نمره کل 35.72  
رتبه کل 19  
نمره کل آخرین فرد 39.04  
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 13  
نتیجه مردود در مصاحبه  

 

 

 

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نمونه کارنامه دکتری 96 |نمونه کارنامه کنکور (آزمون ) دکتری آزاد 96 با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)